1 36 37 38
"Fiilsiz Suç Olmaz" ilkesi modern ceza hukukunun vazgeçmeyeceği ve temelini oluşturan bir ilkedir. Bir şeyin suç sayılabilmesi için mutlaka bir fiilin olması gerekir. Örneğin, eline silah alan bir öğrenci öğretmeninin öldüreceğini heryerde söylese de bu amaçla silah alsa ve hatta öğretmeninin kapısına kadar gitse bu hala suç teşkil etmez. Çünkü geri dönme şansı vardır. Eğer odaya girer, öğretmenini yaralar veya öldürürse işte o zaman ortada bir fiil olduğu DEVAMI [...]
Failin kişiliğine göre değişebilen,cezai müeyyidelerle yasaklanan,hukuka aykırı fiilleri öngören hukuk normlarının bütünüdür. Doğrudan belirli fiilleri yasaklamayan, ya da suç ihdas etmeyen ve ancak cezai müeyyidilerin uygulanma koşullarını belirten normlar ile bu sonuçların türünü ve biçiminirten normlarda buna dahildir. Ceza hukukuna ait bir normun hangi kanunda yer aldığının bir önemi yoktur.Mutlaka ceza kanununda yer alacak diye bir şey yoktur. Ayrıca ceza DEVAMI [...]
1 36 37 38