Şu an TBMM Adalet komisyonunda olan tasarıya göre,ekonomik kriz ve yoğun borçlanmalar neticesinde İcra İflas Kanunu'nun çağın gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla bu teklifin hazırlandığı belirtiliyor. Yoğun icra takiplerinin yaşandığı günümüzde,ev eşyalarının haczedilip muhafaza altına alınmasının borçlu ve ailesinde psikolojik travmalara sebeb olduğu,etrafa karşı yaşanan mahcubiyet yanında ailelerin dağıldığı,bu sebeble parçalanmalar DEVAMI [...]
Şartları: 1- Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalı 2- Eşlerin bizzat başvurması yada eşlerden birisinin başvurması halinde duruşmada diğer eşin kabul etmesi 3- Eşlerin bizzat dinlenmesi 4- Eşlerin boşanma irade ve taleplerini hiç bir baskı ve etki altında kalmadan serbest iradeleri ile verdikleri konusunda hakim üzerinde kesin bir kanaatını oluşması 5- Mali konularda ve çocukların velayeti konusunda eksiksiz ve tereddütsüz olarak eşlerin anlaşması halinde anlaşmalı DEVAMI [...]
…………… ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE Davacı : Ad ve Soyadı - TC Kimlik No - Adresi Vekili : Vekilin Ad ve Soyadı ile Adresi (Var ise) Davalı : Ad ve Soyadı - TC Kimlik No - Adresi Vekili : Vekilin Ad ve Soyadı ile Adresi (Var ise) Dava Konusu : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile Anlaşmalı Boşanma talebimizi ihtiva eder. Açıklamalar : 1. Şahsım ile davalı evli olup evlilik kaydımız …….. İli ………. İlçesi ……Cilt DEVAMI [...]
Anlaşmalı boşanma hükümleri davasında çoğu zaman eşlerden birisi yurt dışında olup Türkiye de bir avukata vekalet vermekte ve dava vekili tarafından açılmakta davalı eşte duruşmada davayı kabul etmektedir ki bu durumda vekalete dayanarak hakimin MK.166/3 maddesi gereğince boşanma kararı vermesi mümkün değildir. Zira yasa maddesi incelendiğinde hakimin bizzat tarafları dinlemesi emredici hüküm olarak istenilmektedir. Yine uygulamada sık sık karşımıza şu olaylar DEVAMI [...]
Suç teşkil eden fiile özelliğini veren ve onu diğer hukuka aykırı fiillerden ayırt eden bir markadır. Cezai müeyyideler caydırma ve ıslah etme araçlarıdır. "Ceza demokrasinin kılıcına benzer!" Toplumdaki genel beklenti cezalar ne kadar ağırlaşırsa suç oranı da o kadar düşer. Ceza devlet bakımından ciddi yükümlülükler getirir. Bu da iş ve uluslararası hukukta sorunlar çıkarabilir. Mesela 1960 yılında Türk Ceza Kanununa kan güdülme saiki ile adam öldürmenin DEVAMI [...]
Suçlu hangi psikolojik koşullarda suç işledi? Suçlu nasıl biridir? Kimdir? Ceza hukukunun bu unsuru ceza hukukunun hümanist boyutunu ortaya koyar. Failin kişiliği işlenen suçun,fillin kaynağını,oluşumunu,amacını vb. ortaya koyar. Suç ve suçlu birbirinden ayrılmaz bir bütündür. "Fiil,failin kişiliğinin bir yansımasıdır ve failde fiilde yaşamaktadır." Bu ilke bireyselleşmiş insan davranışını arar. "Suçluyu kazıyınız altından insan çıkar." Ceza hukuk DEVAMI [...]