Soru: İnternet sitesine müstehcen içerik yüklemek suç mudur ? Bu müstehcen görüntülerin bilgisayara indirilmesi suç oluştur mu ?

Cevap: Müstehcenlik suçu Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlemiştir. Bu suçu iki farklı şekilde incelenemek gerekir. Birinicisi çocuğa ait müstehcen görüntüler, ikincisi ise yetişkinlere ait müstehcen görüntülerdir. Çocukların kullandığı her türlü müstehcen içeriğin sergileyen, bulunduran, satan, kiralayan, dağıtan, reklamını yapan kişiler bu madde kapmasımda cezalandırılır. Bu suçun cezası ay ile 2 yıl arasındadır. Yetişkinlere ait olan müstehcen görüntülerin, yazı veya sözlerin, basın ve yayın yoluyla yayınlanması veya yayınlanmasına aracılık eden kişi ise 3 yıl kadar hapis cezası ile yargılanır.

Bu açıklamalar ışığında internet sitelerinde müstehcen görüntünün bulundurulması bu suçın işlenmesi için yeterlidir. Fakat hangi içeriklerin müstehcen kabul edileceği konusunda net bir kriter mevcut değildir. Yargıtay ve doktrin bu ayrımı tam olarak yapamamaktadır. Genel olarak toplum ar ve haya duygularını incetecek nitelikteki görüntüler müstehcen sayılmaktadır. Fakat bu ktirer kişiden kişiye değişebildiği için mahkemeler tarafından farklı kararlar verilebilmektedir. Bu nedenle müstehcenlik suçundan yargılanan kişilerin iyi bir bilişim avukatından yardım almaları gereklidir. Zira bilişim suçları ile uğraşan avukatlar bu konuda yeterli tecrübeye sahip olduğundan mahkemeyi bu konuda yönlendirebilmekte ve adaletin tecelli etmesine katkı sağlamaktadırlar. Eğer iyi bir bilişim suçları avukatından yardım almazsanız mahkemeler dosyaları bilirkişilere göndermekte ve bilirkişinin müstehcen içerik konusundaki tespitine göre karar verebilmektedir. Özellikler Ankara Mahkemelerinde işleyiş bu şekildedir.

Müstehcen görütülerin bilgisayarda bulundurulması suç değildir. Bu konuda bir düzenleme bulunmamaktadır. Müstehcen içerik yayınlanmadığı sürece suç oluşturmaz. Fakat söz konusu müstehcen içerikler doğal olmayan yoldan cinsel ilişki veya hayvanlarla cinsel ilişkilere ilişkin görüntüler barısındırıyorsa bu durumda suç oluşturur. Bu konuda ayrıntılı bilgiye almak için iyi bir bilişim avukatından yardım almanızı öneririm.

müstehcen içerik