Soru: Bilişim Suçları Nelerdir?

Cevap:Günümüzde teknolojinin gelişmesine paralel olarak internet kullanımı hızla artmaktadır. İnternet kullanımında ki bu  artış suçluların da dikkatini çekmektedir. Suçları sanal ortamı bir suç aracı haline getirmektedirler. İlerleyen zamanlarda da sanal ortamda işlenen suçların bir hayli artacağını öngörmek mümkündür. Bilişim suçları, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlardır. Bu suçların bir kısmı TCK’da bilişim suçu olarak düzenlenmiştir. Örneğin ; site hekleme, şifre kırma, msn şifresi kırma, mail şifresi kırma, facebook şifresi kırma, internet sitesine saldırı yapılması, internet sitesinin çalışmasını engellenmesi.  Diğer bir kısmı ise bilişim sistemleri aracıyla işlenebilen normal suçlardır. Örneğin hakaret suçunun internet üzerinden işlenmesi (facebook veya twtitter üzerinden hakaret), hırsızlık veya dolandırıcılık suçunun bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi, özel hayatın gizliği, kişisel verilerin internet üzerinden paylaşılması, internet üzerinde fuhuşa aracılık edilmesi, müstehcen görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, internet üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret.

Bilişim suçları yapısı gereği diğer suç tiplerinden ayrılmaktadır. Zira bilişim suçları uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren bir alandır. Bu anlamda soruşturulması ve kovuşturulması özel usullere tabidir. Bu anlamda bilişim suçlarını konusunda sanıkları savunacak avukatlarında bu konuda bilgili olması gerekmektedir. Zira her avukat bilişim suçları avukatı olamaz. Ankara’da bu bilişim alanında çalışan bilişim suçu avukatı bulmak kolaydır. Fakat küçük şehirlerde bilişimle ilgili avukat bulmak çok kolay olmayabilir. Bilişim hukuku konusunda hakimlerin ve savcıların yeterli bilgiye sahip olmadığı düşünüldüğünde iyi bir bilişim avukatından yardım almanın gerekli olduğu görülecektir.

Bu tür suçların soruşturulması aşamasında en önemli delil, kullanılmış olan bilgisayar ve diğer iletişim araçlarıdır. Zira söz konusu cihazların geçmiş kayıtlarına ulaşmak mümkündür. Eğer şüpheliler söz konusu cihazların sabit bellekleri yok etmişlerse bu durumda cihazın geçmişine ulaşmak mümkün olmayacak ve suç ispatlanamayacaktır. Bu sebeple evdeki bilgisayarlara el konulurken soruşturma gizli bir şekilde yürür ve ani bir baskınla evdeki bilgisayarlar toplanır. Evdeki bilgisayarların toplanması sırasında sabit diskten bir kopya alınır ve süpheliye verilir. Bu aramaların usulüne uygun yapılabilmesi için arama sırasında iyi bir bilişim suçu avukatının arama mahallinde bulunması faydalı olacaktır.

bilişim suçları avukatı