Boşanma davası açacak olan kişilerin mahkemeye başvurması için avukat tutması zorunlu değildir. Yasa gereği her vatandaş şahsen başvurarak dava açabilmektedir. Fakat açılan boşanma davasının kısa sürede sonuçlanabilmesi ve haklarını eksiksiz olarak alabilmesi için alanında uzman ve iyi bir boşanma avukatından yardım almaları gerekir. Fakat insanlar böyle bir avukattan yardım almanın maddi boyutu hakkında pek bilgi sahibi değildirler. Boşanma avukatının ücreti, tecrübesine, kalitesine, bulunduğu şehre, iş yaptığı çevreye ve baro tariflerine göre değişiklik göstermektedir. Ankara Barosu tarafından her yıl yayınlanan tavsiye niteliğinde vekâlet ücretleri tarifesinde bazı tutarlar belirlenmiştir. Fakat bu tarife yanıltıcı olabilir. Zira o tutarların çok üstünde avukatlık ücreti istenebileceği gibi o tarifenin altında da ücret istenebilir. Fakat belirlenecek olan ücret asgari ücret tarifesinin altına düşemez. Boşanma davalarında avukatlık ücretinin belirlenmesinde bir diğer hususta boşanmanın şeklidir.

Eğer taraflar anlaşmalı boşanma davası açacaklar ise bu davanın ücreti çekişmeli boşanma davalarına göre daha az olacaktır. Zira anlaşmalı boşanma davaları hem çok kısa sürede sonuçlanmakta hem de avukatın davayı ispatlamak için emek sarf etmediği davalardır. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşmış iseler ve evlilikleri bir yıldan uzun sürmüş ise anlaşmalı boşanma davası açmak onlar için oldukça hesaplı olacaktır. Fakat taraflar boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında anlaşamazlarsa davalarını çekişmeli olarak açmak zorundadırlar. Bu durumda belirlenecek avukatlık ücreti daha yüksek olacaktır. Zira çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı oldukça fazla emek sarf etmektedir. Bu davaların süresinin uzunluğu da dikkate alındığında böyle bir avukatlık ücretinin istenilmesi boşanma avukatının en doğal hakkıdır. Bu davalarda avukat sadece boşanmanın gerçekleşmesi için uğraşmaz, boşanmanın yanında; maddi-manevi tazminat, velayet, nafaka, çocukla kişisel ilişki kurulması, ziynet eşyalarının iadesi gibi hususlar konusunda emek sarf eder. Ayrıca boşanma işlemi sadece yerel mahkemede kararın verilmesi ile gerçekleşmez, boşanmanın nüfusa tescil edilebilmesi için kararın kesinleşmesi gerekir. Bu sebeple dosyanın Yargıtay tarafından onanmış olması lazımdır. Boşanma avukatı ankara sözcüğü uygun bir avukat bulmanıza yardımcı olabilir.Verilen avukatlık ücretinin içine (aksi bir anlaşma yoksa) temyiz aşaması da dâhildir. Temyiz süresinin 6 ay ile 2 yıl arasında değiştiği de göz önüne alınınca boşanma avukatının bir davayı sonuçlandırmak için ortalama 3 yıl gibi bir süre boyunca emek verdiği ve ücretinin de buna göre belirlendiği görülecektir. Ayrıca boşanma avukatı davayı kazandıktan sonra karşı taraftan asgari ücreti tarifesi üzerinden belirlenecek olan bir avukatlık ücretine de hak kazanacaktır. Bu belirlenen ücret kararda her ne kadar asile ödenmesi şekilde yer alsa da Avukatlık Kanunu’na göre bu ücret avukatın hakkıdır. Boşanma davası açacak kişilerin bu yola çıkarken avukatlık ücreti miktarını düşünmekten çok alanında uzman ve iyi bir boşanma avukatıyla çalışmayı düşünmesi onların faydalarına olacaktır. Zira çok düşük ücretlerle avukatlık hizmetinden faydalanmaya çalışırken gereksiz hak kayıplarına uğrayacaklarını da göz önüne almaları gerekir. İlgili Kelimeler: Boşanma Ücretleri, Boşanma Davası Ücretleri, Boşanma Avukatı Ücretleri,Boşanma Avukatı Ücretleri 2016

 

boşanma davası avukat ücretleri