Soru: Boşanma sonrasında mallar nasıl paylaşılır?

Cevap: Boşanma davasının sonuçlanmasından sonra en büyük  evlilik içinde edinilen malların nasıl paylaşılacağıdır. Bu konu oldukça oldukça önemli ve karışık bir konudur. Zira taraflar evlilik içinde bir çok mal edinmektedir. Taraflar bu malları edinirken boşanmayı düşünmedikleri için bu mallarının edinimi sırasında kimin ne kadar katkı yaptığını önemsememektedirler. Fakat boşanma davasıyla birlikte taraflar birbirlerine karşı cephe aldığı için malların paylaşımı konusunda pek çok sorun çıkmaktadır.

Evlilik içinde edinilen malların paylaşımı ikili bir ayrıma tabidir. Edinilen mallar eski Medeni Kanun zamanına rastlamakta ise malı kim edinmişse onun kişisel malı sayılmaktadır. Eğer diğer eş bu malın edinilmesine bir maddi katkı yapmış ise bu durumda yapmış olduğu katkıyı ispatlamak koşuluyla geri alabilmektedir. Fakat edinilen mal yeni Türk Medeni Kanun yürürlüğe girdikten sonra edinilmişse diğer eşin bir katkı yapması koşulu aranmayacak ve edinilen mal diğer eşin yüzde elli hakkı olacaktır. Fakat bu konu göründüğü kadar basit değildir. Zira edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olan çiftlerin edinmiş olduğu malların karşılığı bazen eşin kişisel malından ödenebilmektedir. Bu durumda kişisel mallardan ödenen kısım mal rejimi tasviyesi sırasında göz önüne alınmalı ve bu miktar düşüldükten sonra taraflar yarı yarıya paylarını almalıdır.

Mal rejiminden kaynaklı dava açabilmek için boşanma davasının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Aksi halde açılan dava reddedilecektir. Eğer boşanma davası ile birlikte mal rejimi davası açılırsa mahkeme boşanma davasını bekletici mesele yapmalı ve boşanma davasının sonucunda göre dava götürmelidir.

Mal rejiminin son bulma anıda tasfiye için oldukça önemlidir. Zira taraflar boşanma davası devam ederken bir takım mallar edinmiş olabilirler. Boşanma davasından sonra edinilen mallar mal rejimi tasviyesinde dikkate alınmamalıdır. Zira edinilmiş mallara katılma rejiminde, rejimin son bulma anı boşanma davasının açıldığı tarihtir.

Taraflar edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklı davalarının en geç boşanma davasının sonuçlanmasından bir yıl sonra açabilirler. Bu süreden sonra açılan davalar reddedilecektir

Mal rejiminden kaynaklı davalar özel uzmanlık gerektirdiği için iyi bir boşanma avukatından  yardım alınmasını öneririm. Boşanma avukatı ankara kelimesini aratarak uygun bir avukat bulabilirsiniz.