Soru: Boşanma sonrasında mallar nasıl paylaşılır?

Cevap: Boşanma davasının sonuçlanmasından sonra en büyük  evlilik içinde edinilen malların nasıl paylaşılacağıdır. Bu konu oldukça oldukça önemli ve karışık bir konudur. Zira taraflar evlilik içinde bir çok mal edinmektedir. Taraflar bu malları edinirken boşanmayı düşünmedikleri için bu mallarının edinimi sırasında kimin ne kadar katkı yaptığını önemsememektedirler. Fakat boşanma davasıyla birlikte taraflar birbirlerine karşı cephe aldığı için malların paylaşımı konusunda pek çok sorun çıkmaktadır.

Evlilik içinde edinilen malların paylaşımı ikili bir ayrıma tabidir. Edinilen mallar eski Medeni Kanun zamanına rastlamakta ise malı kim edinmişse onun kişisel malı sayılmaktadır. Eğer diğer eş bu malın edinilmesine bir maddi katkı yapmış ise bu durumda yapmış olduğu katkıyı ispatlamak koşuluyla geri alabilmektedir. Fakat edinilen mal yeni Türk Medeni Kanun yürürlüğe girdikten sonra edinilmişse diğer eşin bir katkı yapması koşulu aranmayacak ve edinilen mal diğer eşin yüzde elli hakkı olacaktır. Fakat bu konu göründüğü kadar basit değildir. Zira edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olan çiftlerin edinmiş olduğu malların karşılığı bazen eşin kişisel malından ödenebilmektedir. Bu durumda kişisel mallardan ödenen kısım mal rejimi tasviyesi sırasında göz önüne alınmalı ve bu miktar düşüldükten sonra taraflar yarı yarıya paylarını almalıdır.

Mal rejiminden kaynaklı dava açabilmek için boşanma davasının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Aksi halde açılan dava reddedilecektir. Eğer boşanma davası ile birlikte mal rejimi davası açılırsa mahkeme boşanma davasını bekletici mesele yapmalı ve boşanma davasının sonucunda göre dava götürmelidir.

Mal rejiminin son bulma anıda tasfiye için oldukça önemlidir. Zira taraflar boşanma davası devam ederken bir takım mallar edinmiş olabilirler. Boşanma davasından sonra edinilen mallar mal rejimi tasviyesinde dikkate alınmamalıdır. Zira edinilmiş mallara katılma rejiminde, rejimin son bulma anı boşanma davasının açıldığı tarihtir.

Taraflar edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklı davalarının en geç boşanma davasının sonuçlanmasından bir yıl sonra açabilirler. Bu süreden sonra açılan davalar reddedilecektir

Mal rejiminden kaynaklı davalar özel uzmanlık gerektirdiği için iyi bir boşanma avukatından  yardım alınmasını öneririm. Boşanma avukatı ankara kelimesini aratarak uygun bir avukat bulabilirsiniz.

Ankara Avukatları

Çekişmeli boşanma davası içinde anlaşmalı boşanma davası içinde, ya da bilişim suçları ile ilgili bir davada avukat tutmak sizin lehinize olacaktır. Özellikle çekişmeli boşanma davaları çok yıpratıcı olabilir. Ve bu süreçte hukuki işlemleri bir avukatın yürütmesi sizin için oldukça olumlu olacaktır. Ankarada işinde çok iyi,uzman bir sürü boşanma,ceza,icra,bilişim,anlaşmalı boşanma veya tanıma tenfiz avukatı bulabilirsiniz.

Ankarada İyi Boşanma Avukatı Arıyorum

, Bulduğum Avukatın İyi Olduğunu Nasıl Anlarım?Boşanma davaları ve özellikle çekişmeli boşanma davaları kesinlike tecrübe ve deneyim gerektirir. Deneyimli bir avukat, boşanma davasında karşı tarafın ne tür argümanlarla karşınıza çıkacağını bilir ve bu yüzden de hazırlıklıdır. Ayrıca iyi bir boşanma avukatı, davanız boyunca psikolojik olarak da yanınızda olacaktır. Boşanma davaları,nafaka,velayet,çocukların durumu gibi durumlar içerebildiği için çoğunlukla yıpratıcı olabilmektedir.

Ankarada En İyi Avukatı Bulmak

Boşanma,anlaşmalı boşanma,ceza,bilişim ve icra avukatlığı uzmanlık isteyen avukatlık dallarıdır. Eğer Ankarada boşanma,bilişim ya da anlaşmalı boşanma avukatı gibi bir avukata ihtiyacınız varsa en iyi avukatı bulmanız sizin yararınıza olacaktır. Deneyimli ve işinde iyi bir avukat Ankaradaki davanızda size zaman kazandırmakla kalmayacak aynı zamanda davanız sürecinde psikolojik olarak da yanınızda olacaktır.