“Fiilsiz Suç Olmaz” ilkesi modern ceza hukukunun vazgeçmeyeceği ve temelini oluşturan bir ilkedir. Bir şeyin suç sayılabilmesi için mutlaka bir fiilin olması gerekir.

Örneğin, eline silah alan bir öğrenci öğretmeninin öldüreceğini heryerde söylese de bu amaçla silah alsa ve hatta öğretmeninin kapısına kadar gitse bu hala suç teşkil etmez. Çünkü geri dönme şansı vardır. Eğer odaya girer, öğretmenini yaralar veya öldürürse işte o zaman ortada bir fiil olduğu için suç işlemiş olur. Fakat kapıdan dönerse fiil olmadığı için ortada bir suçta yoktur.

Bu ilke olmasaydı ceza hukuku terörcü ve baskıcı bir hale gelirdi.Suç,fiil olmadan devreye girmez.Bir kişinin yaşam biçiminden, oluş biçiminden vs. suç çıkmaz.Fiil gereklidir.

Ceza avukatları da öncelikle suç fiilini tespit ederler.Fiilsiz suç olmaz ilkesi ceza avukatları için önemlidir.