Failin kişiliğine göre değişebilen,cezai müeyyidelerle yasaklanan,hukuka aykırı fiilleri öngören hukuk normlarının bütünüdür. Doğrudan belirli fiilleri yasaklamayan, ya da suç ihdas etmeyen ve ancak cezai müeyyidilerin uygulanma koşullarını belirten normlar ile bu sonuçların türünü ve biçiminirten normlarda buna dahildir.

Ceza hukukuna ait bir normun hangi kanunda yer aldığının bir önemi yoktur.Mutlaka ceza kanununda yer alacak diye bir şey yoktur. Ayrıca ceza kanununda yer alan herşeyde ceza hukukuna ilişkin olmak zorunda değildir.
Bir normun ceza hukukuna ait olması için bir kural yoktur. Ama genelde bir ceza hukuku kuralı ceza kanununda yer alır. Ayrıca ceza kanununda yer alan kuralların ceza hukukuna ait olduğu bir karine olarak kabul edilmiştir.

Ceza Hukuku üç ana bölümden oluşur:
1) Suç Fiili (Hukuka Aykırı Fiil)
2) Failin Kişiliği
3)Cezai Müeyyideler

Ceza avukatı olmak ya da ceza hukuku konusunda uzmanlaşmak, her hukuk fakültesi öğrencisinin hayalidir. Her ne kadar Türkiyede, Amerikadaki gibi avukatlar aktif olamasa da, gene de iyi bir ceza avukatı olmak her hukuk fakültesi öğrencisinin hayalini süsler.